onsdag 5. april 2017

TI SPØRSMÅL OM BARNDOMMEN

regnbue

ACE (Adverse childhood experiences) er en studie som viser sammenhenger 
mellom vond og vanskelig barndom og sykdom og problemer i voksenlivet. Informasjonen er hentet herfra: 
Mellom 1995 og 1997 foretok helsekonsernet Kaiser Permanente, sammen med Centers for Disease Control (CDC), en stor studie i USA, der 17 000 mennesker svarte på 10 spørsmål om vanskelige barndomsopplevelser. Svarene ble sammenliknet med sykdomshistorien deres, og det har vært langsiktig oppfølging av helsen til de som ble spurt etterpå.
Deltakerne var for det meste hvite fra middelklassen, og de hadde gått på college. Alle var i arbeid, og de hadde ypperlig helsehjelp. Det viste seg at de som hadde hatt tre eller flere vonde opplevelser i barndommen fikk flere helseproblemer og livsproblemer enn andre.

Her er hjemmesiden til ACE-studien:
https://acestoohigh.com/aces-101/
Det er mange grunner til at denne studien er viktig:
 • 64 % svarte ja på minst ett av ACE-spørsmålene.
 • Det er en sammenheng mellom vanskelige barndomsopplevelser og kreft og kroniske sykdommer. Slike opplevelser er også årsak til psykiske problemer, voldelighet og det at man blir utsatt for vold.
 • Hvis du har opplevd ett av disse barndomsproblemene, er det 87 % sjanse for at du har to eller flere.
 • ACE-poengene er som en kolesteroltest: Hvis du har 4 eller flere poeng, er det større sannsynlighet for at du røyker eller har alkoholproblemer. Risikoen for emfysem eller kronisk bronkitt øker med nesten 400 prosent, og det er 1300 prosent større sjanse for selvmord. Mennesker med mange ACE-poeng har større sjanse for å utøve vold, ha flere samlivsbrudd, trenge flere legemidler, være mer deprimert og ha flere autoimmune sykdommer. Har man 6 poeng eller mer, kan levetiden bli 20 år kortere.
 • Vonde og vanskelige barndomsopplevelser er årsak til mye jobbfravær, og de skaper store samfunnsutgifter i helsevesenet, akuttjenesten og rettsvesenet.
Jeg har oversatt spørsmålene til norsk, med noen få endringer som jeg kommenterer til slutt.
Før du fylte 18 ...
 1. ...kjeftet en forelder eller en annen i familien på deg? Var det noen som fornærmet deg eller nedverdiget deg? Var det noen som oppførte seg slik at du var redd for at de kunne skade deg?
 2. ... dyttet en forelder eller en annen i familien deg, grep deg så det gjorde vondt, klapset til deg eller kastet noe på deg? Var det noen som slo deg så hardt at du fikk blåmerker eller ble skadet?
 3. ... prøvde en voksen eller en som var minst fem år eldre enn deg å ta på deg på en seksuell måte, eller få deg til å ta på dem? Prøvde noen å penetrere deg - eller har noen penetrert deg - oralt, analt eller vaginalt?
 4. ... opplevde du ofte eller svært ofte at ingen i familien var glad i deg eller tenkte at du var viktig eller verdifull? Var du i en familie der de voksne ikke tok vare på hverandre, ikke hadde nær kontakt med hverandre eller ikke støttet hverandre?
 5. ... opplevde du ofte at du ikke hadde nok å spise, måtte gå med skitne klær eller ikke hadde noen til å beskytte deg? Opplevde du at foreldrene dine var for beruset eller ruset til å ta deg til legen når du trengte det?
 6. ... døde en forelder? Ble foreldrene dine separert eller skilt?
 7. ... ble en forelder eller steforelder ofte dyttet, grepet, klapset eller fikk noe kastet mot seg? Eller sparket, bitt, slått med en knyttneve eller med en hard gjenstand? Eller slått eller truet med skytevåpen eller kniv?
 8. ... bodde du sammen med noen som hadde et alkoholproblem eller var alkoholiker eller brukte narkotika?
 9. ... bodde du sammen med noen som var deprimert eller hadde psykiske problemer eller prøvde å ta livet av seg?
 10. ... bodde du sammen med noen som sonet en fengselsdom?
"Ja"-svarene er ACE-poengene dine.
Merknad: Jeg føyde ”døde” til spørsmål 6 og brukte det kjønnsnøytrale ”forelder eller steforelder” i stedet for ”mor eller stemor” i spørsmål 7. Og det er mange faktorer som skiller barns ikeverdige sex-lek fra overgrep - så 5-års grensen i spørsmål 3 er ikke absolutt.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merknader, spørsmål og saklig uenighet mottas med glede.

Og kanskje du har erfaringer du vil formidle?

Legg gjerne inn lenke til relevante innlegg fra din blogg - jeg liker bloggdialog.

Det har vært mye spam i det siste, så jeg har gått over til moderering.