tirsdag 21. juli 2015

NAV-surrealisme


12.02.17: Dette ikke er aktuelt som klage lenger, så jeg har redigert litt med tanke på tydelighet og lagt inn kommentarer i blått. 


Jeg vil ikke vite hvordan man pleier å gjøre det. 

Jeg vil vite hva rettighetene mine er.


Jeg ble langtidssykmeldt i NAV på grunn av utslitthet: en kombinasjon av traumeoppvekst, stort arbeidspress og langvarig omsorgsansvar for foreldre og svigerforeldre. Jeg holdt det gående til alle fire i forrige generasjon var døde, så greide jeg ikke å jobbe.

De første par årene i NAV gikk nokså greit – jeg dissosierte, slik jeg hadde lært som barn for å overleve, og diltet hodeløst med i NAV-opplegget. Helt til jeg begynte å merke NAVs stadige små stikk av ydmykelse og usynliggjøring, og NAV begynte å beklage at jeg merket det.  22.07.15

Serviceklage på administrativ inkompetanse ved NAV Tinn og NAV Forvaltning Telemark


“En skrekkvisjon er at NAV skal utvikle seg slik
at det verken får sosialkontorenes evne til å gi individuell hjelp,
eller trygdeetatens administrative skikkelighet.” [i]


Det har vært en del retraumatisering i min kontakt med NAV; likevel ber jeg ikke om erstatning, ikke engang om en beklagelse. Problemene som oppsto skyldtes stort sett inkompetanse og uklarhet, og nå ønsker jeg bare svar på en del spørsmål.  

Her er kortversjonen:

1) I 2012 ble jeg nektet å lese en legerapport som en saksbehandler i NAV Tinn holdt i hånden og siterte fra i et møte der hun sa at AAP skulle avsluttes. Er dette korrekt håndtering av innsynsretten? (12.02.17: Jeg fikk til slutt forlenget AAP, men bare etter at jeg ga opp forsøk på rasjonell dialog og helt bevisst og manipulerende begynte å gråte) 

2) I 2013 nektet NAV Tinn å snakke med meg om innsynsretten og oppfordret meg til å sende en klage i stedet. Klagen ble ikke sendt videre til NAV Forvaltning Telemark, og NAV Tinn svarte ikke da jeg spurte etter klagen i 2015. Hva skjedde med den klagen? Hvorfor svarte ikke NAV Tinn?

3) I 2015 sendte NAV Forvaltning Telemark et underlig "korrigert vedtak» som et slags svar på halvparten av den klagen som forsvant i NAV Tinn i 2013. Hvorfor svarte NAV Forvaltning på litt av en klage som den ikke har fått, rett etter at jeg etterlyste klagen  i NAV Tinn?

4) I 2013 fikk jeg et ukorrekt og meningsløst vedtak fra NAV Forvaltning Telemark. Hvorfor skrev NAV at jeg var "tilbake i en 100 % stilling"? Jeg har alltid jobbet frilans og har aldri hatt en 100 % stilling, og jeg varslet skriftlig hvorfor jeg fjernet meg fra NAV: "Selve NAV-systemet tærer på kreftene mine, så jeg har tatt et valg: Jeg fjerner meg fra NAV, selv om det betyr at jeg får dårligere råd."

Det er viktig å rette søkelys på administrativ inkompetanse i NAV, derfor er denne klagen publisert i bloggen min. [ii] Det blir også et eventuelt svar fra NAV. 


1) SPØRSMÅL OM INNSYNSRETT

Hvilke rettigheter har jeg når det gjelder innsyn i uttalelser fra rådgivende lege?

17.10.12 la saksbehandler og jeg opp en ny aktivitetsplan, og noen uker senere ble jeg innkalt til et møte der jeg helt uventet fikk beskjed om at AAP skulle avsluttes etter anbefaling fra en rådgivende lege. 

Saksbehandleren begynte å si litt om det som sto i legerapporten og nektet å gi meg arket slik at jeg selv kunne lese innholdet.

Jeg ble sint, og saksbehandler, som ikke er stø i norsk, hentet teamlederen sin. Så rakte saksbehandler og teamleder legeuttalelsen fram og tilbake mellom seg, mens de fortalte meg litt om det som sto der og gjentatte ganger forsikret at nei, jeg kunne ikke lese denne uttalelsen selv fordi den var «en intern rapport».

I mitt nærvær ble et viktig beslutningsgrunnlag hemmeligholdt mellom fire saksbehandlerhender, og jeg kom i en underlegen situasjon som gjorde det svært vanskelig å tale min egen sak. Var dette korrekt håndtering av innsynsretten? 

Svaret fra lederen av NAV Tinn er en studie i tåkeprat og ansvarsfraskrivelse:I svaret viser lederen til to brev fra meg:


«Tilbakemelding på uhensiktsmessig atferd» (vedlegg 3) var ment som en uformell tilbakemelding til saksbehandler og teamleder. Jeg hadde tenkt at dette var noe vi bare kunne snakke om i vårt siste møte, men man valgte å behandle det som en serviceklage uten å spørre meg. Der skrev jeg bl.a.:  

I forrige møte siterte dere biter av en intern legerapport, samtidig som dere nektet meg å se arket og lese innholdet selv fordi "den var intern". Jeg fikk en heftig posttraumatisk stressreaksjon – og understreket den gangen at jeg var sint på systemet, ikke på dere. Men det viste seg at dere var problemet.

Et raskt internett-søk avslørte at jeg vitterlig har innsynsrett til interne NAV-dokumenter, og det er nokså surrealistisk at to saksbehandlere i NAV var uvitende om en rettighet som har vært «fast praksis» i Norge i 32 år:


 «Etter Trygderettens kjennelse av 23.01.80, se nedenfor, er det fast praksis for at brukerne får innsyn i uttalelser fra rådgivende lege. Dette gjelder også henvendelsen til rådgivende lege. Bakgrunnen er at parten skal sikres mulighet til å kontrollere NAV sin faktiske og rettslige fremstilling av saken til rådgivende lege og at rådgivende lege gir tilbakemelding på de spørsmål eller problemstillinger som fremgår.»

Et spørsmål til lederen: Er uvitenhet om innsynsretten normen på det lokale NAV-kontoret?

Informasjon om «vår rutine» og «vår praksis» er ikke informasjon om min reelle innsynsrett, og i sitt svar ignorerer lederen dette:

I forrige møte siterte dere biter av en intern legerapport, samtidig som dere nektet meg å se arket og lese innholdet selv.

Lederen tar ikke ansvar for at to av hennes underordnede var overbevist om at jeg ikke hadde rett til å lese en uttalelse fra rådgivende lege i et møte der de leste høyt fra legens rapport.

Jeg har mange spørsmål om innsynsretten min:

Har jeg rett til å lese en legerapport i et møte der rapporten blir lagt til grunn for at AAP skal avsluttes?

Hvorfor ble ikke legerapporten sendt til meg sammen med møteinnkallingen, slik at jeg kunne lese den og eventuelt stille spørsmål og si fra om feil? For å si det på en annen måte: Har jeg rett til å be rådgivende lege om «tilbakemeldinger på de spørsmål eller problemstillinger som fremgår» FØR et møte der jeg får vite  AAP skal avsluttes?

Hvordan kan jeg «kontrollere NAV sin faktiske og rettslige framstilling av saken til rådgivende lege» når «saken er forelagt muntlig» av en saksbehandler som ikke er stø i norsk?

Hvis jeg har misforstått Trygderettens kjennelse av 23.01.80, og det viser seg at jeg ikke hadde rett til å lese denne legerapporten … hvorfor viftet to saksbehandlere med den i et møte med meg?

Er det tvil om hvorvidt legerapporten tilhører min saksmappe?

Hadde jeg ikke rett til å lese rapporten i møtet, men rett til å «få tid til å lese» den etter at møtet var avsluttet og vi hadde nådd fram til en konklusjon? I så fall, hvor snart etter møtet? Straks? En dag? En uke? En måned?

Hadde jeg egentlig ikke rett til å få tilsendt en kopi av rapporten i posten etter møtet der jeg ble nektet å lese den?

Hadde det lokale NAV-kontoret rett til å forlange at jeg reiser 3 mil for å få «tid til å lese» saksdokumenter og «eventuelt ta kopier» der?

Hadde jeg rett til å få tilsendt kopi av hele NAV-mappa mi i posten?
Jeg trodde at dette var en klar rettighet. For noen år siden fikk jeg en mappe fra helsevesenet tilsendt på denne måten, riktignok etter noen purringer og en trussel om å be Pasientombudet om hjelp.

I mitt siste møte med NAV ba jeg om å få kopi av NAV-mappa mi. Det muntlige svaret var: «Vi pleier ikke å gjøre det sånn.» Og lederen skrev noe liknende om legerapporten i «Svar på serviceklage».

Jeg vil ikke vite hvordan man pleier å gjøre det, jeg vil vite hva rettighetene mine er.

Hvilke rutiner har NAV når det gjelder å ta ansvar for egne feil? Fins det noen klare retningslinjer? Det spørsmålet stilte jeg i vedlegg 3, og det er enda mer relevant nå. 

I «Svar på serviceklage» beklager lederen noe to medarbeidere ikke har gjort, samtidig som hun «beklager at du har opplevd» – en formulering som gjenspeiler samfunnets giftige signaler om at ‘alt er bra, det er bare dine reaksjoner som er feil’. [iii]

I det korrigerte vedtaket jeg ser nærmere på i punkt 3 i denne klagen, beklager NAV Forvaltning Telemark på vegne av NAV Tinn.

Er indirekte liksom-beklagelser vanlig praksis i NAV?
2) FORSVUNNET KLAGE OG MANGLENDE SVAR FRA NAV TINN:

I juni 2015 sendte jeg en epost til NAV Tinn, der jeg spurte hvor det var blitt av en klage som NAV Tinn oppfordret meg til å sende i 2013. Det er en lenke til den gamle klagen i fotnote [iv].

Hva skjedde med klagen jeg sendte i 2013?

Hvorfor svarte ikke NAV Tinn på denne eposten? 3) MENINGSLØST VEDTAK FRA NAV FORVALTNING TELEMARK I 2015:


Jeg fikk et underlig ”korrigert vedtak” fra NAV forvaltning 11 dager etter at jeg spurte NAV Tinn hva som hadde skjedd med 2013-klagen.Hvorfor svarte NAV Forvaltning Telemark på en klage som den ikke har mottatt, og på bare på ett punkt i denne klagen, ikke på punktet om brudd på forvaltningsloven?
4) MENINGSLØST VEDTAK FRA NAV FORVALTNING TELEMARK I 2013:


I 2013 fikk NAV Forvaltning Telemark «opplysninger om» at jeg «er tilbake i en 100 % stilling». Hvordan fikk Forvaltning opplysninger om dette?
Påstanden er både ukorrekt og meningsløs.

Jeg jobber frilans, så «en 100 % stilling» fins ikke i min yrkesgruppe, og jeg begynte ikke å jobbe for fullt igjen, jeg valgte å avslutte AAP og leve på sparepenger og ektefellens pensjon fordi jeg ikke ville sløse bort mer tid og krefter på kontakt med NAV.

I «Jeg avslutter ‘samhandlingen’ med NAV», 13.01.13, (Vedlegg 2) skrev jeg:

I stedet for å konsentrere meg om å bli fullt arbeidsfør igjen, har jeg vært nødt til å bruke tid og omtanke på virtuelle gnagsår som NAV har påført meg. Selve NAV-systemet tærer på kreftene mine, så jeg har tatt et valg: Jeg fjerner meg fra NAV, selv om det betyr at jeg får dårligere råd. Og jeg er svært glad og lettet over at jeg har økonomisk frihet til å ta et slikt valg.

Jeg har møte med saksbehandler i morgen. Da skal jeg gi beskjed om at jeg avslutter «samhandlingen», og jeg skal legge igjen dette arket. Jeg har lært at det er lurt å formidle viktige avgjørelser skriftlig i helsesystemet. Og, klok av dyrekjøpt erfaring, skal jeg be om å få utskrift av alle notater om meg.

Så vil jeg legge hele NAV til side så mye som mulig mens jeg konsentrerer meg om å fortsette med å bedre arbeidskapasiteten.

Lederen for NAV Tinn beskrev dette brevet som en «navngitt serviceklage» i «Svar på serviceklage», 31.01.13. Og jeg ber om svar på disse spørsmålene:

Hvordan kunne en navngitt serviceklage, der jeg skrev at jeg fjerner meg fra NAV «selv om det betyr at jeg får dårligere råd», bli tolket som et vedtak om at jeg er «tilbake i en 100 % stilling»?

Hvorfor ble dette i 2015 «korrigert» i et nytt vedtak der det står at «NAV stanser vedtaket på arbeidsavklaringspenger fra 01.02.13, da du er klar til å begynne å jobbe igjen»?

Hvorfor ignorerte NAV i begge disse vedtakene det jeg skrev om at «Selve NAV-systemet tærer på kreftene mine, så jeg har tatt et valg: Jeg fjerner meg fra NAV, selv om det betyr at jeg får dårligere råd»?

I innledningen til 2013-klagen som ikke kom fram til NAV Forvaltning Telemark, skrev jeg:

Mitt problem med NAV kan sammenfattes i ett ord: Retraumatisering. Essensen i et traume er ekstrem avmakt og isolasjon, og jeg har valgt å greie meg uten AAP fordi det koster for mye tid og krefter å stadig bli satt i avmakt av NAV.

Kan jeg få et korrigert vedtak der det står at NAV stanset vedtaket på arbeidsavklaringspenger fra 01.02.13 «"etter at du ga avkall på AAP fordi du mente at videre kontakt med NAV var retraumatiserende, og det kostet for mye tid og krefter å stadig bli satt i avmakt av NAV»?

Jeg ber om denne endringen fordi ledelsen i NAV stadig hevder at folk stort sett får god hjelp. Jeg vil inn i statistikken over mennesker som NAV har skapt problemer for.
  
Jeg avsluttet vedlegg 2 slik:

Og når tiden er inne, en gang i framtiden, skal jeg skrive en rapport om mine erfaringer med NAVs tilbud og saksbehandling. Det blir ikke en klage, bare en vurdering av hva som var bra og hva som bidro til å komplisere livet mitt. 

Rapporten blir lagt ut, anonymisert, i bloggen min, og jeg skal tilby den til relevante instanser. Ikke ennå. Etter hvert, når ubehagelige opplevelser og virtuelle gnagsår er omdannet til erfaringer.
 


Foreløpig har jeg stoff til fire rapporter:

 Dysfunksjonell NAV-atferd: Atferd kan bli dysfunksjonell når mennesker overser, feiltolker eller glemmer informasjon som ikke stemmer med sine fastlåste og/eller urealistiske forestillinger. Dette gjelder både for mennesker som hjelper andre og for mennesker som trenger hjelp.
Ikke-unnskyld og ikke-svar: En sammenlikning av «Svar på serviceklage», «Jeg avslutter ‘samhandlingen’ med NAV» og «Tilbakemelding på uhensiktsmessig atferd»
Andring, avmektigelse og tinggjøring: atferd som påfører barn traumer sammenliknet med retraumatiserende atferd hos NAV-ansatte.
Legevurdering uten traumekunnskap: en gjennomgang av legerapporten og min skriftlige «NAV-oppdatering»[v], som var en framdriftsrapport og et forslag til ny aktivitetsplan.
 Er NAV interessert i en kopi etter hvert som rapportene blir ferdige?
Vennlig hilsen


Ingrid  Vaalund
Merknad 16.08.15: 
NAV har gitt meg mye stoff til en rapport jeg jobber med,  om dysfunksjonell NAV-atferd. Jeg hadde foretrukket å få svar på spørsmålene mine.
Tillegg til klagen i NAV-surrealisme, del 1: 


5: KLAGE PÅ UVITENHET OM INNSYNRETT VED NAV TINN

Jeg har fått et surrealistisk brev fra lederen av NAV Tinn, datert 27.07.15, uten referanser, der hun hevder at hun svarte på punkt 1 i klagen min den 31.01.13.

Jeg stilte spørsmålene i punkt 1 på grunn av uklarheter i det lederen skrev 31.01.13, og jeg betrakter ikke en gjentakelse av de samme gamle uklarhetene som svar.Her er svaret fra lederen i NAV Tinn: 


I sitt svar ignorerer lederen alle spørsmålene i punkt 1 i klagen. Jeg trenger fremdeles svar på spørsmålene om innsynsrett, og jeg håper at noen andre kan svare hvis NAV Tinn ikke er i stand til det. Bakgrunnen for spørsmålene står i pkt 1 i klagen, og jeg kopierer inn spørsmålene her, for enkelhets skyld.
Hvilke rettigheter har jeg når det gjelder innsyn i uttalelser fra rådgivende lege?
Har jeg rett til å lese en legerapport i et møte der rapporten blir lagt til grunn for at AAP skal avsluttes?
Hvorfor ble ikke legerapporten sendt til meg sammen med møteinnkallingen, slik at jeg kunne lese den og eventuelt stille spørsmål og si fra om feil? For å si det på en annen måte: Har jeg rett til å be rådgivende lege om «tilbakemeldinger på de spørsmål eller problemstillinger som fremgår» FØR et møte der det blir avgjort om AAP skal avsluttes? 
Hvordan kan jeg «kontrollere NAV sin faktiske og rettslige framstilling av saken til rådgivende lege» når «saken er forelagt muntlig» av en saksbehandler som ikke er stø i norsk?
Hvis jeg har misforstått Trygderettens kjennelse av 23.01.80, og det viser seg at jeg ikke hadde rett til å lese denne legerapporten … hvorfor viftet to saksbehandlere med den i et møte med meg?
Er det tvil om hvorvidt legerapporten tilhører min saksmappe?
Hadde jeg ikke rett til å lese rapporten i møtet, men rett til å «få tid til å lese» den etter at møtet var avsluttet og vi hadde nådd fram til en konklusjon? I så fall, hvor snart etter møtet? Straks? En dag? En uke? En måned?
Hadde jeg egentlig ikke rett til å få tilsendt en kopi av rapporten i posten etter møtet der jeg ble nektet å lese den?
Hadde det lokale NAV-kontoret rett til å forlange at jeg reiser 3 mil for å få «tid til å lese» saksdokumenter og «eventuelt ta kopier» der?
Hadde jeg rett til å få tilsendt kopi av hele NAV-mappa mi i posten?


6: KLAGE PÅ ANSVARSFRASKRIVELSE I NAV TINN OG NAV FORVALTNING
I den opprinnelige klagen skrev jeg at jeg ikke ber om en beklagelse, bare om svar på spørsmålene mine. Men jeg stusser over hva NAV finner det for godt å beklage, og jeg har noen spørsmål om det.

I sitt svar på punkt 2 beklager lederen for NAV Tinn bare at «vi» ikke har funnet svar på hva som skjedde med en klage på brudd på forvaltningsloven. NAV Tinn fikk den både som brev og epostvedlegg i 2013, og den kom aldri fram til NAV Forvaltning Telemark. 

Hvorfor beklaget ikke lederen at klagen ikke ble videresendt til NAV Forvaltning? Er ikke det en nokså alvorlig forglemmelse?

Hvorfor svarte ikke lederen på spørsmålet om hvorfor jeg ikke fikk svar på min første etterlysning av klagen?

Jeg avslutter med et klipp fra punkt 1:

HVILKE RUTINER HAR NAV NÅR DET GJELDER Å TA ANSVAR FOR EGNE FEIL? FINS DET NOEN KLARE RETNINGSLINJER?

Det spørsmålet stilte jeg i 2013 (vedlegg 3), og det er enda mer relevant nå.

I «Svar på serviceklage» beklager lederen noe to medarbeidere ikke har gjort, samtidig som hun «beklager at du har opplevd» – en formulering som gjenspeiler samfunnets giftige signaler om at ‘alt er bra, det er bare dine reaksjoner som er feil’.

I det korrigerte vedtaket jeg ser nærmere på i punkt 3 i denne klagen, beklager NAV Forvaltning Telemark på vegne av NAV Tinn.

Er indirekte liksom-beklagelser vanlig praksis i NAV?

  
Jeg gjør oppmerksom på at dette tillegget er publisert i bloggen min, og at eventuelle svar også blir publisert der: http://ingridvaa.blogspot.no/2015/07/nav-surrealisme-del-2.html

Vennlig hilsenIngrid Vaalund


11.08.15: Fra NAV Forvaltning Telemark
Mottatt 15.08.15:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merknader, spørsmål og saklig uenighet mottas med glede.

Og kanskje du har erfaringer du vil formidle?

Legg gjerne inn lenke til relevante innlegg fra din blogg - jeg liker bloggdialog.

Det har vært mye spam i det siste, så jeg har gått over til moderering.