Medisin er å kontrollere naturen. Men vi skal alle dø. Legene trenger 

politisk støtte - det fordrer politikere som kjenner samfunnets bærekraftsgrense.