søndag 12. mai 2013

"...ved overgrep under terapi"

Det fins en instans man kan henvende seg til "ved overgrep under terapi":

http://www.stiftelse99.no/


"Det skal ikke hende 
...men noen ganger skjer det likevel"


Jeg siterer:


Stiftelse 99 har primært som formål å yte bistand til personer som under terapi i Norge er blitt utsatt for etiske overgrep av psykolog eller psykiater. Med overgrep menes her profesjonell incest, seksualiserte grenseoverskridelser, grov misbruk av tillit, og etiske overtramp eller overgrep av tilgrensende art. 
Stiftelsen mener at den beste bistand som kan ytes er den forebyggende. Men selv om det arbeides utrettelig med dette, vil det likevel kunne forekomme overgrep i en terapeutisk setting. Stiftelsen ser det derfor som sin oppgave å yte bistand til enkeltpersoner som er i en vanskelig livssituasjon som følge av de fag-etiske overgrep de har vært utsatt for av psykiater eller psykolog. Stiftelse 99 har således et todelt formål: 
(1) Å bidra til forebygging av fag-etiske overtramp og overgrep blant psykiatere og psykologer i deres yrkesutøvelse (opplysning samt profesjonsrettede tiltak ).  
(2) Å bidra til å støtte mennesker som har vært utsatt for fag-etiske overgrep som skissert ovenfor under  sin psykiatriske eller psykologiske behandling (personrettede tiltak). 
  Jeg har ingen personlig erfaring med stiftelsen, men den får poeng av meg bare ved å nevne at det forekommer "profesjonell incest, seksualiserte grenseoverskridelser, grov misbruk av tillit, og etiske overtramp eller overgrep av tilgrensende art". 

2 kommentarer:

 1. Verken Psykiaterforeningen eller Helsetilsynet hadde sansen for at psykolog M. S. Gundersen tok initiativ til å opprette Stiftelse 99. Bare nevner det.

  SvarSlett
  Svar
  1. Fordi de vet at det er unødvendig:

   "Det er helt klart at mennesker som har vært utsatt for overgrep i en terapisituasjon, har rett til hjelp fra helsevesenet og fra samfunnet. Det mener jeg at de får, kommenterer leder av Norsk psykiatrisk forening, Bjarte Stubhaug. "

   Her er det snakk om effektive informasjonsfiltre!

   Dette kommer kanskje fra tankeboksen til psykiateren som borderlinet meg: "Vi blir ivaretatt av Gud og mennesker".

   Mange takk for en nyttig lenke, Sigrun!

   Slett

Merknader, spørsmål og saklig uenighet mottas med glede.

Og kanskje du har erfaringer du vil formidle?

Legg gjerne inn lenke til relevante innlegg fra din blogg - jeg liker bloggdialog.

Det har vært mye spam i det siste, så jeg har gått over til moderering.