tirsdag 26. mars 2013

Sjekkliste for egenvurdering


Jeg skrev punktene i denne sjekklisten på en papplate som jeg hadde foran meg da jeg var telefonvakt på Støttesenter mot incest for lenge siden, og jeg har brukt listen når det var viktig å finne tilbake til meg selv etter skadelige sammenstøt med Hjelpevesenet og NAV. 


Jeg bruker den fremdeles som et verktøy når jeg trenger å gå inn i ubehaget jeg føler i ulike situasjoner og må frigjøre meg fra autopiloten som vet at "alt er bra, det er bare du som er feil".

Å tenke 
"JEG ER BRA!!!!" funker ikke for meg. Det ville være å bygge luftslott oppå gammel hjernevask.  

Bakkekontakt er et viktig behov, kanskje fordi det er mye gruvekanari i meg, så min løsning er å kartlegge HVA som er feil i situasjonen. 

Og det er noe helt annet enn å bestemme HVEM som er SLEM. Det hører til hjernevaskens snillhetslogikk:

"Vi er SNILLE.
Snille mennesker gjør ikke noe galt.
Derfor gjør ikke vi noe galt.
Om vi har gjort noe galt, er vi SLEMME.
Det er utenkelig.
Så du er SLEM som sier sånt."

Her er sjekklisten:

***Alt vi gjør består av tre elementer:
hensikt, handling, resultat.

Jeg velger å anta at alle har gode hensikter,
så jeg ser på det folk gjør

i stedet for å lure på hvorfor de gjør det. 
BRUKER DE HERSKETEKNIKKER?

Usynliggjøring

Latterliggjøring

Tilbakeholdelse av informasjon

Påføring av skyld og skam

Alltidfeilkommunikasjon

SKAPER DE EN ALLTIDFEIL-SITUASJON?


Et kommunikasjonsdilemma der andre vet 

at du alltid reagerer feil,

og det er umulig å drøfte konflikten eller løse den.

Under slike omstendigheter er forvirring 
en naturlig respons,

og du kan bare bli kvitt forvirringen 

ved å fjerne deg helt fra situasjonen
BRUKER DE GIFTIGE STRATEGIER?


Benektelse
Projeksjon

Sabotasje
Hemmelighold
TÅLER ARGUMENTENE KRITISK TENKNING?

Er de ... 
... motbevisbare?
... logiske? 
... ærlige?
... fullstendige?
... gjentagbare?
... tilstrekkelige?
Redigert 5.03.16
Jeg legger inn denne lenken for å minne meg selv om å oversette disse punktene til norsk: 

2 kommentarer:

Merknader, spørsmål og saklig uenighet mottas med glede.

Og kanskje du har erfaringer du vil formidle?

Legg gjerne inn lenke til relevante innlegg fra din blogg - jeg liker bloggdialog.

Det har vært mye spam i det siste, så jeg har gått over til moderering.