fredag 19. oktober 2012

Reprise: Tor Jonsson og E. E. Cummings

Bloggedagen i dag begynte med litt juss: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/veiledninger_brosjyrer/2002/mistanke-om-ansattes-seksuelle-overgrep-/7.html?id=275377

Og nå vender jeg tilbake til to diktere:

DEN UKJENDE.
Eg er ein mann som ingen kjenner.
For den eg er, gjekk støtt ein ukjend veg.
Far vel da, alle gode venner,
som berre kjenner han som aldri likna meg.
Meg kan ingen rose eller laste.
For ingen kjenner meg, og ingen kjem meg nær.
Så tei still, venner, så eg slepp å høyre
ros og ris for det eg ikkje er.

Men ein gong kjem vel alle venner
og fører meg til grava. Og så godt natt, god natt.
Men eg skal følgje med når de går heim frå laget,
da skrymtar eg i skuggane, i grenda går eg att.

Meg kan ingen grava ned, det er ingen som har kjent meg.
Det bur ein annan i meg, han åtte aldri ord.
Han lever att i andre og vandrar i sin himmel
på denne barndomsfagre og bombesprengde jord.
                       - 
Tor Jonsson


Etter diktet til Tor Jonsson passer det å legge inn en lenke til "A Poet's Advice to Students" av E. E. Cummings. Her er en fra den engelske bloggen min:
Et utdrag: 
"A lot of people think or believe or know they feel---but that's thinking or believing or knowing; not feeling. And poetry is feeling---not knowing or believing or thinking.
Almost anybody can learn to think or believe or know, but not a single human being can be taught to feel. Why? Because whenever you think or you believe or you know, you're a lot of other people : but the moment you feel, you're nobody-but-yourself."


Og en rask oversettelse: 

"Mange mennesker tenker eller tror eller vet at de føler --- men det er å tenke eller tro eller vite; det er ikke å føle. Og poesi er å føle --- ikke å vite eller tro eller  tenke.
Nesten hvem som helst kan lære å tenke eller tro eller å vite, men ikke ett eneste menneskelig vesen kan lære å føle. Hvorfor? Fordi hver gang du tenker eller tror eller vet, er du mange andre mennesker : men i det øyeblikket du føler, er du ingen-annen-enn-deg-selv."

Jeg legger ut dette med en anbefaling om å besøke to av bloggene på blogglisten min "gamle ugle" og "EN DEL AV MEG..",


2 kommentarer:

Merknader, spørsmål og saklig uenighet mottas med glede.

Og kanskje du har erfaringer du vil formidle?

Legg gjerne inn lenke til relevante innlegg fra din blogg - jeg liker bloggdialog.

Det har vært mye spam i det siste, så jeg har gått over til moderering.