søndag 27. februar 2011

Epost til konfliktrådet: Jeg ber om et meklingsmøte med ...

Merknad 29.04.12: dette var skrevet 27. februar 2011, for over et år siden. 
Da hadde jeg ikke kontakt med "objekt-angsten" i den grad jeg har nå. 
Nå ville jeg nok skrevet: 
Hensikten er å undersøke om jeg har elementære borgerrettigheter i kontakt med helsevesenet. - avdelingsoverlege Alltidrett fra Psykiatrisk poliklinikk
- kommunelege AlltidrettHarAlltidrett
- Ekspert 1 og Ekspert 2, som var saksbehandlere hos fylkeslegen i 1992
- og jeg ber om at Fastlege blir med som nøytralt vitne.

Hensikten er å unngå en situasjon der fastlegen må velge mellom å tro på meg eller på kommunelegen, overlegen og fylkeslegen.


I et meklingsmøte vil jeg …

> si at jeg godtar alt overlegen, kommunelegen og saksbehandlerne har påstått om meg som deres synspunkter, deres tolkninger av virkeligheten. Men jeg var ikke i stand til å sette likhetstegn mellom disse påstandene og ”realitetene” da de først ble hevdet, og det er jeg fremdeles ikke

> vise til bloggene WE ARE THE WHOLE ELEPHANT og VI ER HELE ELEFANTEN Jeg krever ikke enighet i noe av det jeg har skrevet der, men jeg hevder at det er synspunkter.

> foreslå at vi skal enes om at vi har ulike syn på "realitetene", psykoterapi og mine psykiske problemer – og spørre hva overlegen, kommunelegen og saksbehandlerne mener om dette forslaget.Jeg vil også …

> ta ansvar for feil jeg har gjort i kontakt med overlegen, kommunelegen og saksbehandlerne – og spørre om det er noen feil de ønsker å ta ansvar for.

> be dem om å vise meg den klare valgfriheten de påsto at jeg hadde.

> spørre om de er villige til å svare skriftlig på en rekke spørsmål om hvordan de kom fram til ”realitetene” om meg. Svarene vil i så fall bli publisert i bloggen min, og etterhvert skal alt på denne bloggen overlates til kompetansesenterets søkbare database.

> spørre hvorfor jeg ikke ble informert om at jeg var grensepsykotisk da diagnosen ble stilt.

Til slutt vil jeg spørre overlegen om han i framtiden er villig til å …

> skille klart mellom bevisbare fakta og subjektive synspunkter før han uttaler seg om min psykiske helse

> faktasjekke om jeg har behov for å sette grenser – ved å se etter konkrete herskeknikker – før han behandler min grensesetting som psykiatriske symptomer

> lete objektivt etter synspunkter før han behandler min uenighet som overføringsreaksjoner

> spørre om jeg kan bevise det jeg sier om funksjonsevnen min, før han behandler det jeg sier som fantasier


Hilsen Ingrid VaalundSvaret fra Konfliktrådet er her:

http://ingridvaa.blogspot.com/2011/02/svar-fra-konfliktradet-og-min-respons.html


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merknader, spørsmål og saklig uenighet mottas med glede.

Og kanskje du har erfaringer du vil formidle?

Legg gjerne inn lenke til relevante innlegg fra din blogg - jeg liker bloggdialog.

Det har vært mye spam i det siste, så jeg har gått over til moderering.