tirsdag 1. oktober 2013

"Jeg heier på hverdagsheltene"
og "Ta faget tilbake!"

via @TWyller


Jeg heier på hverdagsheltene

av Barbro Husebye, Trondheim. Sluttet som lege i 2008

http://www.dagensmedisin.no/debatt/jeg-heier-pa-hverdagsheltene/

Hun skriver: 
Vi trenger engasjerte, dyktige, kreative, sensitive og omsorgsfulle mennesker i et godt offentlig helsevesen, som favner mangfoldet av pasienter og ansatte, - og verdige forhold for pasienter, pårørende og ansatte.

Jeg tenker: Vi trenger også engasjerte, uredde fagfolk som tør si det de mener, slik du gjør her. Takk! 

Og jeg avslutter med noe som nettopp tikket inn på Twitter: @HTAksjonens innspill til ny helsepolitikk: Avskaff de regionale helseforetakene


Ta faget tilbake!


Sitat: 

For å sikre god, solidarisk og offentlig helsetjeneste må NPM erstattes av en annen styringsideologi som bygger på helsefagenes tradisjonelle verdigrunnlag: Omsorgen for den enkelte. En ny styringsideologi innebærer at:
helseprofesjonene får større innflytelse over ledelse, fagutvikling og egen arbeidshverdag
politikerne får tydeligere ansvar for å definere rammebetingelser for helsetjenesten
befolkningen får bedre innsyn i driften av helsetjenesten og dermed større tillit. Tillit er en forutsetning for all pasientbehandling
ressursutnyttelsen blir bedre.
For å oppnå disse overordnede målene må alle helseprofesjoner vise sterkt samhold, ha en åpen holdning til uheldige hendelser, og synliggjøre at vi i Norge ikke bruker spesielt mye penger til helse sammenliknet med andre europeiske land.
Videre foreslår vi følgende 10 konkrete endringer:
Avskaff sykehusstyrene i sin nåværende form
Avskaff «tverrgående» avdelinger på tvers av medisinske fag og/ellergeografiske lokalisasjoner, hvis ikke dette er forankret i fagmiljøene
Avskaff de regionale helseforetakene
Slutt å bruke innsatsstyrt finansiering for fordeling internt i sykehusene
Forby fakturering innen den offentlige helsetjenesten
Slank Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet
Slank sykehusenes eget byråkrati
Skill klart mellom utgifter til investeringer i nybygg, oppussing og utstyr på den ene siden, og utgifter til pasientbehandling på den andre
Hindre ytterligere sentralt drevne unyttige skrivebordsreformer
Gjenreis tilliten mellom arbeidere og ledere på alle nivåer i helsetjenesten


FORFATTERE
Vegard Bruun Wyller (f. 1972) er spesialist i barnesykdommer, postdoktorstipendiat og medisinsk redaktør i Tidsskriftet. Han arbeider ved Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus.
Sven Erik Gisvold (f. 1944) er spesialist i anestesiologi, overlege og professor ved Anestesiavdelingen, St. Olavs hospital.
Egil Hagen (f. 1959) er spesialist i indremedisin og i nyresykdommer og overlege ved Medisinsk avdeling, Sørlandet sykehus Arendal.
Rune Heggedal (f. 1960) er spesialist i anestesiologi og avdelingsoverlege ved Anestesiavdelingen, Sjukehuset i Volda.
Arnulf Heimdal (f. 1957) er spesialist i allmennmedisin og fastlege ved Kjelsås legesenter, Oslo.
Kjetil Karlsen (f. 1966) er fastlege ved Sørbyen legesenter, Tromsø.
Jannicke Mellin-Olsen (f. 1957) er spesialist i anestesiologi og overlege ved Anestesi-intensiv-operasjon-akuttmottak, Bærum sykehus.
Jan Størmer (f. 1948) er spesialist i radiologi og overlege ved Røntgenavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge.
Ivar Thomsen (f. 1951) er spesialist i allmennmedisin og fastlege ved Forus legesenter, Stavanger.
Torgeir Bruun Wyller (f. 1960) er spesialist i indremedisin og i geriatri, overlege og professor ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

1 kommentar:

  1. Jeg heier også på disse, virkelig stormheier.
    Har ventet på dette en god stund nå og håper de som har makta tar til vettet, for å si det sånn.
    Og jeg føyer til at jeg kjenner til disse mekanismene fra innsiden, ikke i helsevesenet, men innen utdanning.

    SvarSlett

Merknader, spørsmål og saklig uenighet mottas med glede.

Og kanskje du har erfaringer du vil formidle?

Legg gjerne inn lenke til relevante innlegg fra din blogg - jeg liker bloggdialog.

Det har vært mye spam i det siste, så jeg har gått over til moderering.