tirsdag 24. september 2013

Ta ansvar for bygdedyret

Jeg la inn en lenke med overskriften "Død over bygdedyret" for noen timer siden, og innser at det ble feil.

Er det mulig å drepe et bygdedyr?

Skal vi gå etter det med fakler, høygafler og trestaker, som i en Dracula-film?

Ligge på post og skyte når det går forbi?

Jeg tror ikke det.

Bygdedyret er i oss alle, og det kan bare bli svekket når vi blir oppmerksomme på det. Når vi - og denne gangen mener jeg virkelig ALLE - ser hva vi gjør, eier det og tar stilling til det.

Når vi positivpusher, for eksempel. Følger vi ikke da et av bygdedyrets krav?

  • Innrøm aldri, og snakk ikke om, noe som er vondt eller vanskelig.

Jeg bor i en liten bygd, jeg stortrives her, og jeg kunne ikke tenke meg å bo noe annet sted. 

På 80-tallet sto jeg fram som incestutsatt, og da ble jeg bare møtt med positive tilbakemeldinger, støtte og velvilje her i bygda. I denne vesle fjellbygda.

Det var bare i helsevesenet at jeg fikk problemer. Der ble jeg plassert i en trang bås av fordommer og vrangforestillinger lovlige og psykoterapeutisk korrekte fagkunnskaper.

Er det på tide å snakke om bygdedyr i helsevesenet og hjelpeapparatet?

Kanskje i forbindelse med barn som ikke blir trodd? I dag? I 20013?

Se her: 


Artikkelen er skremmende lesning, og barneombud Anne Lindboe sier noe svært viktig om sakkyndige:
- De er ofte opptatt av om barnet lyver eller ikke, men det er feil fokus, mener Lindboe.
- Det barnet sier, kan virke fantasifullt, men man må bruke tid til å komme til bunns i hva han eller hun egentlig snakker om. Det hjelper ikke med kunnskap om vold og overgrep hvis man ikke har tid til å lytte til barna.
I dag kan en dommer utnevne hvem han vil som sakkyndig. Men det finnes en liste fra Barne- og likestillingsdepartementet med 235 sakkyndige psykologer som er kurset for å jobbe med slike saker.
- Hvis den sakkyndige viser dårlig vurderingsevne, bør vedkommende kunne strykes fra den listen, mener barneombudet.


Jeg avslutter med essayet til Ingar Sletten Kolloen: "Død over bygdedyret"

http://www.aftenposten.no/fakta/Dod-over-bygdedyret-6534844.html#.UkGSWOXy-YN

Og siterer: 

Hvilket bygdesamfunn tør i samlet flokk å reise seg, se hverandre inn i øynene og erklære at det finnes et bygdedyr i hver eneste en av dem, og at fredningstiden nå definitivt er over? Det ville være et meningsfylt og perspektivrikt løfte å avgi ved inngangen til et nytt årtusen.

Spørsmålet gjelder ikke bare for bygdesamfunn, og jeg bringer det videre:

Hvem tør å reise seg, se andre i flokken inn i øynene og erklære at det fins et bygdedyr i oss alle, og at fredningstiden er over? 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merknader, spørsmål og saklig uenighet mottas med glede.

Og kanskje du har erfaringer du vil formidle?

Legg gjerne inn lenke til relevante innlegg fra din blogg - jeg liker bloggdialog.

Det har vært mye spam i det siste, så jeg har gått over til moderering.