tirsdag 5. februar 2013

Livsproblemer


Jeg kopierer dette fra http://ingridvaa.blogspot.no/2013/02/hva-betrakter-torlh-som-feilinformasjon.html  og gjør det til et eget innlegg:


Jeg nekter å bruke ordene "sykdom" eller "lidelse" i forbindelse med psykiske symptomer, og velger ordet "livsproblemer" i stedet. 
Psykiske livsproblemer er ofte symptomer på skader som et sykt samfunn har påført mennesker, for så å benekte skadene, usynliggjøre dem og gjøre dem til skadebærerens private skam. http://ingridvaa.blogspot.no/2011/11/jeg-var-et-offer-og-jeg-er-stolt.html 
Derfor mener jeg at ord som sykdom/lidelse/disorder er svekkende. De fritar samfunnet for ansvar, distanserer den enkelte fra sine livsproblemer og gjør vedkommende til objekt for hjelp som i verste fall viderefører samfunnets skader, benektelse, usynliggjøring og skamming. 
Jeg ser det slik at ordet "problemer" er styrkende/empowering. Den enkelte eier problemene, og problemer er noe som kan løses - av et selvstyrt individ, gjerne med hjelp av medmennesker som ser problemene, respekterer selvstyringen og kan bidra med nyttig informasjon og støtte når individet har behov for det og er klar til å ta imot. 

Har forresten ikke fått svar fra Tor Levin Hofgaard, formann i Psykologforeningen, på spørsmålet mitt: "Hva betrakter du som feilinformasjon? "

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merknader, spørsmål og saklig uenighet mottas med glede.

Og kanskje du har erfaringer du vil formidle?

Legg gjerne inn lenke til relevante innlegg fra din blogg - jeg liker bloggdialog.

Det har vært mye spam i det siste, så jeg har gått over til moderering.